Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

Informacja Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

   INFORMACJA    

Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży informuje, że od 01.10.2017 r. świadczenia zdrowotne w zakresie Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej tj.

  • porady ambulatoryjne lekarskie dla pacjentów powyżej 16 r.ż.,
  • świadczenia ambulatoryjne pielęgniarskie dla pacjentów powyżej 16 r.ż,
  • porady lekarskie udzielone w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy,
  • świadczenia pielęgniarskie udzielone w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy,
  • porady lekarskie udzielone telefonicznie dla pacjentów powyżej 16 r.ż będą realizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Łomży.                                                                                                                                                                                                                                

Świadczenia zdrowotne dla dzieci do 16 r.ż. w zakresie Nocnej i  świątecznej opieki zdrowotnej będą realizowane w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

[…]

Wynajem pomieszczeń Łomża

OGŁOSZENIE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

informuje o możliwości najmu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku WSPR SPZOZ w Łomży,

ul. Szosa Zambrowska 1/19

od godz. 8:00 do godz. 18:00

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia

[…]