Ogłoszenie o zmianie – do „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S””

Ogłoszenie o zmianie

do ogłoszenia konkursu ofert  z dnia 13 lutego 2024 roku – Ratownictwo Medyczne na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

W związku z wejściem w życie w dniu 15 lutego 2024 roku zmiany ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606 z dn. 14.08.2023 r.) dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne poprzez dodanie w formularzu Oferty pkt. 13 w rozdziale II „Potwierdzenie spełnienia wymagań  formalno-prawnych (załączniki do oferty)”. Punkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:

 13. oświadczenie wg treści z załącznika nr 4.

Formularz Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach ratownictwa medycznego „S” i oświadczenie wg treści załącznika nr 4 znajduje się w załącznikach do niniejszego sprostowania.

Łomża, dnia 15 lutego 2024 r.

Załączniki

Instrukcja pakowania i rozpakowania archiwum zip.

 

Skip to content