Ratownictwo medyczne

System Państwowe Ratownictwo Medyczne został powołany ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2019, poz. 993 t.j. z póżn.zm.) w celu zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji  organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

W celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży dysponuje 13 zespołami ratownictwa medycznego w tym: 6 zespołów specjalistycznych i 7 zespołów podstawowych.

  • Zespoły specjalistyczne – w skład tych zespołów wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

  • Zespoły podstawowe – w skład tych zespołów wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Skip to content