Dotacje z budżetu państwa

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży w ramach „Programu wymiany ambulansów” finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia zakupiła trzy nowe ambulanse o łącznej wartości 1.248.557,49zł. Dotacja Ministerstwa Zdrowia wniosła 1.200.000 zł natomiast wkład własny WSPR SPZOZ w Łomży to 48.557,49zł. Symbolicznego przekazania ambulansów dokonał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele władz samorządów oraz pracownicy WSPR SPOZ
w Łomży.

 

Skip to content