Konkurs ofert – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” – Rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 05.03.2024 r.: konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, przedmiot postępowania: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży – wybrano następujących oferentów:

Lp. Oferent
1 Brzostek Tadeusz
2 Czajkowski Mikołaj
3 Gąsior-Popielarz Iwona
4 Haidari Albert
5 Jasiński Wojciech
6 Krysiak Teresa
7 Olszewska Monika
8 Rainko Janusz
9 Saracyn Telesfor
10 Sienkiewicz Alicja
11 Szymański Andrzej

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia

 

 

Skip to content