Nowy sprzęt z rąk Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego

Dwa defibrylatory LIFEPAK 15 , 3 urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz 4 respiratory otrzymała dziś Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z rąk Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Są to urządzenia medyczne stanowiące kluczowe narzędzia w walce o ludzkie zdrowie i życie. Przekazany sprzęt stanowić będzie wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego. Wspomoże pracę ratowników medycznych , umożliwi bardziej skuteczną pomoc w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Przekazany sprzęt został pozyskany z Ministerstwa Zdrowia dla dysponentów ratownictwa medycznego w ramach pomocy z WHO. Aparaty do automatycznej kompresji klatki piersiowej są wyposażeniem wykraczającym ponad standard obowiązujący w systemie PRM. Obecnie jednak w każdej nowoczesnej karetce trudno bez nich się obejść. To urządzenie z odpowiednią stałą siłą nacisku , we właściwym tempie prowadzi uciskanie klatki piersiowej podczas resuscytacji. Dzięki temu, że funkcjonuje zgodnie z parametrami znacząco zwiększa szanse na uratowanie życia pacjenta. Równie wysokiej klasy sprzętem są defibrylatory i respiratory, których zaletą jest duża wydajność przy stosunkowo niewielkich rozmiarach i wadze co ma znaczenie podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych w warunkach poza szpitalnych.

Więcej na ten temat znajdziemy: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/wojewoda-podlaski-przekazal-sprzet-medyczny-o-wartosci-15-mln-zl-stacjom-pogotowia-ratunkowego-i-szpitalowi-w-sejnach             

Darczyńcom: Ministerstwu Zdrowia, Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu wraz z zespołem Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, WHO serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc, która przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w naszym regionie.

 

 

Dyrektor oraz pracownicy WSPR SP ZOZ w Łomży

Skip to content