Uroczyste otwarcie nowej siedziby WSPR SPZOZ w Łomży filia w Kolnie

W dniu 22.03.2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby WSPR SPZOZ w Łomży filia w Kolnie.

W uroczystości inauguracji nowej siedziby filii pogotowia ratunkowego w Kolnie uczestniczyli liczni goście z różnych szczebli administracji publicznej oraz pracownicy naszej jednostki.

Gospodarzem spotkania był Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Marek Olbryś.

W imieniu Wojewody Podlaskiego Pana Jacka Brzozowskiego w uroczystości uczestniczyła Pani Wicewojewoda Ewa Kulikowska.

Obecni byli również Szanowni Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, Burmistrz Miasta Kolno, Starosta Kolneński oraz przedstawiciele instytucji współpracujących, zarządzających  i koordynujących obszar ochrony zdrowia w tym Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie podlaskim.

W trakcie wydarzenia wyrażono głęboką wdzięczność wobec Burmistrza Miasta Kolno za przekazanie działki pod budowę oraz Zarządu Województwa Podlaskiego za udzielenie znaczącej dotacji na realizację inwestycji.

Zarówno darowizna ze strony włodarza  Miasta Kolno jak i wsparcie finansowe z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 3 000 000,00 zł zostały uznane za kluczowe czynniki, które umożliwiły przekształcenie wizji nowej siedziby pogotowia w rzeczywistość. Podkreślono, że dotacja ta jest wyrazem zaufania do możliwości jednostki oraz zobowiązaniem władz wojewódzkich i samorządowych do zapewnienia odpowiednich standardów opieki przedszpitalnej  dla mieszkańców regionu.

Słowa wdzięczności skierowano również do Wojewody Podlaskiego za udzielane wsparcie w tym dotacje, które znacznie przyczyniły się do wzmocnienia i usprawnienia infrastruktury ratownictwa medycznego.

Nowa siedziba, zlokalizowana w samym sercu Kolna, jest wyposażona w najnowocześniejsze technologie i udogodnienia. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 345 m2, a powierzchnia użytkowa 277 m2.

W jednokondygnacyjnym budynku znajdują się m.in. pomieszczenia socjalne dla ratowników, lekarza, gabinet koordynatora medycznego, pomieszczenia techniczne, magazyn leków, magazyn opon i materiałów eksploatacyjnych do karetek, pomieszczenia do dezynfekcji sprzętu, pomieszczenia do przechowywania i odbioru odpadów medycznych z zewnątrz. Całość budynku zaplanowana tak, by ułatwić i przyśpieszyć zespołom wyjazd z siedziby. Budynek jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła, co pozytywnie wpłynie na koszt jego utrzymania. Zasilanie awaryjne w generator prądu zapewni ciągłość w dostawie energii.

Ludzkie życie i zdrowie są najważniejsze, dlatego każda inwestycja, która pozytywnie wpływa na polepszenie, usprawnienie czy przyspieszenie niesienia pomocy potrzebującym jest bezcenna. Podobnie jak zadbanie o bezpieczeństwo i warunki pracy tych, którzy zawodowo zajmują się ratowaniem życia. Nowa siedziba pogotowia w Kolnie zapewnia i jedno, i drugie, dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni i szczęśliwi, że powstała.

,,Za zrozumienie naszych potrzeb i za wsparcie tej inwestycji raz jeszcze z głębi serca  dziękuję i liczę na dalszą dobrą współpracę w działaniach na  rzecz rozwoju i  podnoszenia jakości usług medycznych świadczonych na terenie filii pogotowia w Kolnie oraz na całym obszarze Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży.’’-tymi słowami Dyrektor Ewelina Anna Potaś zakończyła podziękowania wyrażając wdzięczność wszystkim, dzięki którym rozpoczął się nowy etap w karierze zawodowej personelu medycznego Filii w Kolnie zlokalizowanej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 7.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content