Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki/pielęgniarzy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami  do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w zespołach ratownictwa  medycznego oraz świadczeniach komercyjnych i zleconych przez organy państwowe lub samorządowe realizowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży wybrała następujących oferentów:

 

LP. NAZWISKO I IMIĘ
1 Bałdyga Kamil
2 Borawski Adam
3 Borkowski Adrian
4 Brzozowski Daniel
5 Bydołek Paweł
6 Chojnowski Wojciech
7 Chrostek Hubert
8 Cichocki Adam
9 Dąbkowski Sylwester
10 Dębek Adrian
11 Drozdowski Krzysztof
12 Dubiel Piotr
13 Duda Lucjan
14 Fiedorczuk Artur
15 Gadziński Andrzej
16 Gawrysiuk Jarosław
17 Gleń Wiktoria Nadzieja
18 Głażewski Maciej
19 Grom Łukasz
20 Gromotowicz Marek
21 Grzymkowski Dariusz
22 Jakimiuk Anna
23 Jeżyna Adrian
24 Kalinowski Karol Andrzej
25 Kamiński Cezary
26 Kołodziejczyk Dawid
27 Konarzewski Wojciech
28 Koszykowski Radosław
29 Kucharski Patryk
30 Laskowski Bartosz
31 Liżewski Albert
32 Lutrzykowski Krzysztof
33 Mazurek Adam
34 Modzelewski Adam
35 Niemyjski Jakub
36 Niemyjski Łukasz
37 Nowacki Andrzej
38 Ostrowski Bartosz
39 Pabich Kamil
40 Potaś Mateusz
41 Rogalski Grzegorz
42 Rogowski Marcin
43 Rogowski Piotr
44 Rykaczewski Marek
45 Siedlecki Kamil
46 Sikorski Robert
47 Skarzyński Ignacy
48 Skrodzki Łukasz
49 Staniszewski Norbert
50 Szaflicki Marcin
51 Szlendak Krystian
52 Szostało Cezary
53 Truszkowski Piotr
54 Twarowski Błażej
55 Tyszkiewicz Katarzyna
56 Werpachowski Marek
57 Wilk Robert
58 Wysk Agnieszka
59 Zapert Izabela
60 Zdancewicz Paweł
61 Zyskowski Adrian
62 Żmijewski Piotr

Pełna treść ogłoszenia

Skip to content