Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki/pielęgniarzy

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy, pielęgniarki/pielęgniarzy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w zespołach transportu medycznego / realizacji świadczeń komercyjnych i zleconych  w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży wybrała następujących oferentów:

 • Szablak Alina
 • Chojnowski Wojciech
 • Szulc Beata
 • Wyrzykowska Elżbieta
 • Dąbrowska Magdalena
 • Chrostowska Krystyna
 • Gołaś Mariusz
 • Paszkowski Piotr
 • Nowacki Andrzej
 • Grabowska Jolanta
 • Wachowska Barbara
 • Kucharski Patryk
 • Sikorski Robert
 • Przeździecki Arkadiusz

   Pouczenie:

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Skip to content