Konkurs ofert – Lekarze S – unieważnienie

OGLOSZENIE O UNIEWAZNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SWIADCZEN ZDROWOTNYCH PRZEZ
LEKARZY SYSTEMU W ZESPOLACH SPECJALISTYCZNYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ,,S”

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży unieważnia konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego ,,S” ogłoszony dnia 25.l1.2022r. W w/w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Pełna treść ogłoszenia.