Konkurs ofert – Lekarze S – rozstrzygnięcie z 18.10.2022

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU KONKURSU OFERT

Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 18.10.2022 r.: konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, przedmiot postępowania: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”
Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży – wybrano następujących oferentów:

  • Haidari Albert

Pełna treść ogłoszenia.