Konkurs ofert – Lekarze S – unieważnienie

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SYSTEMU W ZESPOŁACH SPECJALISTYCZNYCH  RATOWNICTWA MEDYCZNEGO „S”

 

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży unieważnia konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” ogłoszony dnia 29.04.2024r. W w/w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Pełna treść ogłoszenia

Skip to content